ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2018             

                                       
ΑΓΓΛΙΚΑ

STARTERS (CAMBRIDGE)

 •           100%
 • FLYERS (CAMBRIDGE)
 •     100%
 

KET (CAMBRIDGE)

 •     100%
 
 • LOWER (MICHIGAN)  

      

 •     100%
 
 
 • PROFICIENCY (MICHIGAN)
 •     100%
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

B1 GOETHE

 •     100%
 

ΓΑΛΛΙΚΑ

DELFΑ2

 
 •     100%
 

DELFΒ2

 •     100%
 
 
 
 

 

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017
                                       
ΑΓΓΛΙΚΑ

 

STARTERS (CAMBRIDGE)

 

 •           100%

 

 • FLYERS (CAMBRIDGE)

 •     100%
 

 

KET (CAMBRIDGE)

 •     100%
 
 • LOWER (MICHIGAN)  

      

 •     100%
 
 
 • PROFICIENCY (MICHIGAN)

 •     100%
 

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

B1 GOETHE

 •     100%
 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

DELFΑ2

 
 •     100%
 

 

DELFΒ2

 •     100%

 

 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016
 
 
ΑΓΓΛΙΚΑ

STARTERS (CAMBRIDGE)
 
 
 • 100%
  

MOVERS (CAMBRIDGE)

 • 100%
 
 
 
FLYERS (CAMBRIDGE)
 
 
 • 100%
 

 
KET (CAMBRIDGE)
 
 
 • 100%
 
 
 
LOWER (MICHIGAN)
 
 
 • 100%
 
 
 
PROFICIENCY (MICHIGAN)
 
 
 • 100%
 
 
 
 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 
FIT / A1
 
 • 100%
 
FIT / A2
 • 100%
 
B2
 • 100%
 
 
 
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
 
ΑΓΓΛΙΚΑ
 
STARTERS (CAMBRIDGE)
 
 • 100%
 
MOVERS (CAMBRIDGE)
 
 • 100%
 
KET (CAMBRIDGE)
 
 • 100%
 
LOWER (MICHIGAN)
 
 • 100%
 
PROFICIENCY (MICHIGAN)
 
 • 100%
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 
FIT / A1
 
 • 100%
 
B1
 
 • 100%
 
 
*. Η επιχείρηση σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR 2016/679 δεν αναγράφει τα ονόματα των επιτυχόντων.